پروژه کامپایلر لغوی با زبان Lex توسط نرم افزار Flex

پروژه کامپایلر لغوی با زبان Lex توسط نرم افزار Flex

پروژه کامپایلر لغوی با زبان Lex توسط نرم افزار Flex

در این پروژه کامپایلر به بررسی کاراکترهای ورودی توسط کاربر می پردازد و Identifier یا Number بودن را به طور صحیح و دقیق تشخیص میدهد.

فایل های داخل این محصول شامل :

lex.yy.c , فایل اصلی پروژه و فایل Exe یا همان خروجی پروژه می باشد.

 

 


خرید آنلاین